Hoppa till sidans innehåll

Policy


 Träningar

 • Om du ej kan komma på träningen meddela din tränare via telefonsamtal eller SMS.

 • Piteå Konståkningsklubb använder omklädningsrum 5 på LF Arena om inget annat anges.

 • Förråd finns innanför omklädningsrummet, för att kunna lämna skridskor och annan utrustning – använd plastbackar.

 • Föräldrarna är välkomna att titta på träningarna från läktaren – kaffe finns i förrådet till självkostnadspris.

 • Av hänsyn till åkarna, tag för vana att alltid knacka på dörren innan ni går in till omklädningsrummet. (Detta gäller föräldrar och anhöriga). Åkarna byter om och duschar där.

 

Tävlingar

 • Tränarna bestämmer vem som ska tävla och göra tester. Under tävlingen bestämmer tränarna vad som gäller.

 • Tävlingsanmälningsansvarig för PKK är Jessica Jonsson.

 • Kallelse till tävlingar kommer att skickas ut två veckor innan anmälningstiden går ut.
 • Styrelsen/tränarna har beslutat att inga anmälningar till tävlingar kommer att göras om åkare ej helt säkert vet att den ska tävla. Om åkaren på tävlingsdagen ej fullföljer tävlingen får åkaren själv stå för den totala kostnaden som anmälningen medfört (anmälan, avgifter, resa, logi mm).

 • Undantag är hastigt påkommande sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

 

Vad gäller?

Huvudtränaren

 • Bestämmer träningsgrupper och fördelar träningstider i samråd med övriga tränare.

 • Förmedlar önskemål och beslut mellan tränarkår och styrelse.

 • Planerar sammandrag och träningsläger samt gör träningsscheman för dessa.

 • Kontaktar domare för test efter att klubbens tränare kommit överens om önskat testtillfälle.

 • Planerar genomförandet av tester.

 • Skriver åkar- tränar- och domarinventeringar.

 • Håller kontakt med förbund och andra klubbar.

 • Avgör tillsammans med styrelsen vilka som ska ha bidrag vid lägerverksamhet utifrån i förväg av styrelse och tränare beslutade och till föräldrar och åkare informerade kriterier. Övriga betalar sin lägervistelse själv.

 • Avgör vilka som ska ha bidrag med 50% av koreografikostnaden i samband med lägervistelse.

 

Tränarna

 • Bestämmer på isen.

 • Samråder med huvudtränaren vid bestämmande av träningsgrupper.

 • Genomför utvecklingssamtal med sina åkare.

 • Förelägger planerad tävlingsverksamhet för styrelsen för beslut och budgetering.

 • Avgör om deltagande i tävlingar utifrån fastställd tävlingsbudget.

 • Avgör om tester ska genomföras.

 • Redovisar till styrelsen närvaro vid barmarksträning som underlag till beslut om utbetalning av lägerbidrag.

Styrelsen

 • Ansvarig för klubbens istider.

 • Kallar till eventuella tränarmöten.

 • Beslutar i policyfrågor.

 • Beslutar om ersättningar.

 • Beslutar om terminsavgifter.

 • Beslutar och budgeterar för tävlingsverksamheten utifrån tränarnas förslag.

 • Beslutar och budgeterar för lägerverksamheten utifrån tränarnas förslag.

 • Styrelse bekräftar skriftligt till åkare/föräldrar om sökta bidrag samt vilka kriterier som gäller för att bidraget ska utbetalas. Bidragen bekräftas i november och utbetalas i december.

 

Kriterier för utbetalning av lägerbidrag

De åkare som erhåller lägerbidrag ska uppfylla följande kriterier:

 • Ska vara tävlingsåkare under den kommande säsongen.

 • Ska vara tävlingsklar till den för åkaren första tävlingen för säsongen och därefter delta i de av tränare anvisade tävlingar under hösten. Vid eventuell skada eller sjukdom som gör deltagande omöjligt ska det styrkas med läkarintyg.

 • Ska delta i av klubben organiserade barmarksträningar. Om åkaren under sommarhalvåret idrottar med annan fysisk aktivitet (godkänd av huvudtränare) ska åkaren ändå delta i minst en sammankomst per vecka.

 • Ska i alla sammanhang uppträda på ett socialt accepterat sätt samt vara en god representant för klubben.

 • Beslut fattas under november om vilka åkare som är berättigade till lägerbidrag för föregående sommars lägerdeltagande.

 

Piteå KK ersätter

 • Hälften av kostnaden mot kvitto om tränare begärt hjälp av extern tränare och/eller koreograf i samband med större tävlingar (LM/SM/SKF-trofén).

 • Hela kostnaden mot kvitto om tränare begärt hjälp av domare i samband med mästerskap eller elitserietävling.

 • 50% av koreografikostnaden i samband med lägervistelse till av tränarna föreslagna åkare.

 • Halva kostnaden för åkaren (resa, uppehälle etc.) och ev. medföljande tränare med hela kostnaden vid sammandrag – eller andra läger där åkaren blir uttagen att delta.
  Ersättning lämnas motsvarande billigaste kollektivtrafik. Endast i undantag ersätts andra transportmedel efter beslut i styrelsen.

 • Hela kostnaden för av styrelsen uttagna deltagare vid domar- och tränarutbildning. Bidrag ska sökas från NKF.

 • Åkarens anmälningsavgift till tävling upp till 3 tävlingar / år samt klubbens egna arrangemang.
  Tränare bestämmer vilka åkare som deltar i respektive tävling. Önskar åkare delta i fler tävlingar måste detta godkännar av tränare och åkare står själv för alla kostnader inkl tränararvode m.m för medföljande tränare. 

 • Hela kostnaden inkl. ev. kamratmiddag för deltagande åkare och medföljande tränare vid tävlingarna inom elitserien, SKF-trofén, U-SM, J-SM och SM.

 • För att ersättningar för utlägg ska utgå krävs alltid giltigt kvitto.

 • Åkare ansvarar själv att söka ersättningar enligt ovan.

Uppdaterad: 02 OKT 2016 11:50

Postadress:
Piteå KK - Konståkning
C/o Jonsson, Bullerviksvägen 50
94473 Piteå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info